Praca w Anglii

Angielski fiskus

Pracując w Anglii opłacamy podatek od dochodu na zasadach angielskiego systemu podatkowego, który zakłada trzy progi podatkowe oraz rok podatkowy rozpoczynający się 5 kwietnia każdego roku kalendarzowego.

Zwrot podatkuDo najistotniejszych informacji dla Polaków pracujących w Anglii należy wysokość kwoty wolnej od podatku, gdyż to główny składnik odliczenia jakie stanowi zwrot nadpłaconego podatku z Anglii po powrocie do kraju. Pierwszy próg podatkowy to niemal trzydzieści pięć tysięcy funtów rocznie ze stawką podatku na poziomie 20%, dochody powyżej progu opodatkowane są stawką 40%. Kolejnym progiem jest kwota 150 tysięcy funtów, powyżej której stawka podatku to 50%. Kwota wolna od podatku ustalona jest aktualnie na nieco ponad osiem tysięcy funtów.

Kwota ta uwzględniana jest już w wynagrodzeniu i pobieranej zaliczce na podatek wpłacanej przez pracodawcę do właściwego urzędu skarbowego. Mimo wszystko zaliczka jest pobierana w formie zryczałtowanej stąd ewentualne różnice jakie mogą występować na koniec roku podatkowego i generować należny zwrot podatku z pracy w Anglii. Podstawą do właściwego rozliczenia się z angielskim fiskusem jest dokument P60, który jest wydawany podatnikowi na koniec roku podatkowego przez pracodawcę, jednakże kiedy pracownik kończy pracę w trakcie roku podatkowego, na przykład wraca do Polski lub zmienia pracodawcę, wówczas otrzymuje dokument P45. Dokumenty te zawierają wyszczególnione wartości o dochodach brutto oraz potrąceniach, w tym zaliczkach pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozliczenie podatku możliwe jest po zakończeniu roku podatkowego według angielskich przepisów, a dla obcokrajowców zwrot podatku możliwy jest do odzyskania nawet na kilka lat wstecz.